8 TOP cvičení na posilnenie vôle a sebakontroly (vôľa 2)

V poslednom blogu o vôli, v sérii, ktorú píšem na základe svojich poznámok z audioknihy Willpower Instinct súvisiacej s hlavnou témou produktívnych návykov, som písal o tom, čo je vôľa a prečo je dôležitá v našom živote. Respektíve, prečo je absolútne kľúčová a prečo je seba-kontrola ako zručnosť pestovaná vďaka vôli na piedestále cností na popredných miestach. Čítať ďalej