Mód robiť odhalený! (mbctw2-4)

Všetko dobré do Nového roku 2015! Želám vám, aby ste žili v prítomnom okamihu a robili veci vedome 🙂 A veľa zdravia, lásky, pokoja a úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Chcel by som dnes pokračovať tam, kde som prestal v MBCT programe a dokončiť kapitolu o cvičení Body-scan. Toto cvičenie je podľa mňa jedným z najdôležitejších pre naučenie sa umeniu žiť v prítomnom okamihu. Pretože

  • sa učíme zamerať na telo, ktoré existuje práve v tomto okamihu
  • naučíme sa pozorovať a vnímať fyzické vnemy v tele, čo sú zručnosti, ktoré nám otvoria dvere k nasledujúcim cvičeniam. Každé jedno cvičenie sa v bdelej pozornosti obsahuje aspekt pozorovania fyzických vnemov vo vlastnom tele.

Kliknite, ak chcete pokračovať v čítaní

Reklamy

Prečo všetko nehodnotiť? (mindfulness 16)

Raz pri pivku som mal s jednou dobrou priateľkou rozhovor na tému “prečo sa v mindfulness praxi cvičí nehodnotenie a nehodnotiaci postoj?” V tomto blogu si chcem spísať myšlienky, ktoré mi k tejto téme napadajú.

Takže prečo nehodnotiť? Krátka odpoveď je: “Pretože nás to posúva od života tu a teraz smerom k životu v myšlienkovom svete našej hlavy”. 

Dlhšia odpoveď

Čítať ďalej

vedieť tak oceniť prítomný okamih (mindfulness 11)

optimistic

Ako tak sedávam na posteli, ležím alebo kráčam a cvičím si všímavosť podľa programu, ktorý často spomínam, občas sa nudím. Všimnúť si nudu je súčasťou cvičenia, je to prejav módu robiť, ktorý sa snaží robiť niečo zaujímavejšie, podnetnejšie, zábavnejšie, viac cool.

Zistil som na sebe, že veľa krát sa utiekam do svojho myšlienkového sveta práve preto, že v prítomnosti ma to nebaví – umývať riad, triediť ponožky, upratovať, cvičiť strečing na chrbticu. Zvykol som si často púšťať hudbu, plánovať alebo fantazírovať a podobne. Robiť popri nezaujímavej činnosti niečo zaujímavé.
Ale čo s tým? Potrebujem sa naučiť žiť tu a teraz, pretože je to zdravé pre moju dušu, telo a zároveň… efektívne. Až o 40%. No čo ak ma to nebaví? Ako sa naučiť oceniť prítomný okamih?
Pomohli mi texty z knihy, ktorú čítam. Odcitujem tu niektoré úryvky v nádeji, že oslovia aj vás.
” Šťastie je pohľad na tie isté veci inými očami.
Život sa odohráva len tu – len v tomto jedinom okamihu. Zajtra a včera nie sú nič viac ako myšlinky. Takže z neho získajte to najlepšie. Neviete, ako dlho tu ešte budete.
Nie je nutné čakať na budúcnosť, ktorá môže byť lepšia ako súčasnosť. Môžete to nájsť už tu a teraz. Možno ste si už všimli (napríklad počas všímavej prechádzky), ako ľahko si nevšimneme nádherné veci alebo ako málo pozornosti im venujeme. Skúste sa zastaviť pri jednoduchých, bežných veciach. Možno môžete venovať týmto aktivitám alebo spontánnym udalostiam pozornosť navyše.
Ktoré aktivity, veci alebo osoby vás v živote robia šťastnými, cítite sa vďaka nim dobre? Dokážete viac oceniť, venovať viac pozornosti a času týmto aktivitám?
Ktoré aktivity, osoby alebo ostatné veci to sú? Dokážete vymenovať aspoň 5?
Viete sa na okamih zastaviť v príjemnom okamihu a uvedomiť si
aké telesné vnemy cítite v týchto momentoch?
aké myšlienky v tých momentoch práve máte?
ako sa cítite v srdci? “

Cvičenie na vďačnosť

Ak túžite po schopnosti pozitívne oceniť prítomný okamih, môžete vyskúšať cvičenie na vďačnosť. Znamená to jednoducho to, že raz denne sa zastavíte a vybavíte si v mysli 10 vecí, za ktoré ste vďační. Môžete ich narát aj na prstoch. Je potrebné narátať aspoň 10, aj ak to nie je ľahké. Veď je to cvičenie, buďte kreatívni. Ja si narátam vždy aspoň 30 🙂 Ako kresťan, ktorý sa učí vďačnosti Bohu každý deň, mám v tom už nemalú prax. Cvičenie je o tom, že vedome privádzame pozornosť k nepatrným prvkom dňa, ktoré sme si pred tým nevšimli. Ak veríte v Boha, môžete za tie veci ďakovať jemu ako osobe. Veď v Písme sa píše, že všetky dobré dary pochádzaju od Boha Otca.
Ako prežívate prítomnosť vy? Je vám v nej dobre alebo skôr nuda? Často sa nechávate vytrhnúť z prítomného okamihu napríklad riešením “dôležitých” problémov, ktoré pre vás vytvorila vaša myseľ?

Mód byť versus mód robiť – nájdeš 7 rozdielov? (mindfulness 9)

Christ-In-The-House-Of-Martha-And-Mary

V jednom z predchádzajúcich blogov sme si predstavili mód robiť a mód byť. Mód robiť sa mi spájal s evanjeliovou postavou Marty, ktorá nevenovala plnú pozornosť hosťovi v dome, ale starala sa a znepokojovala mnohými vecami. Jej sestra Mária mi asociovala mód byť, keďže Mária sedela pri Ježišových nohách a počúvala ho. Keď Marta chcela, aby Ježiš napomenul Máriu, že jej nepomáha, Ježiš naopak napomenul Martu s tým, že Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.

Dnes by som chcel rozvinúť poznatky o móde byť, ktorého pestovanie a zručnosť v ňom sú hlavnými cieľmi cvičenia sa vo všímavosti (mindfulness) avšak všimol som si, že sa ako vedľajší efekt kultivujú aj počas niektorých typov kresťanskej modlitby (čítanie Písma, adorácia, kontemplácia, soaking, modlitba v jazykoch) . Keďže všetci máme vďaka spoločnosti, v ktorej žijeme, skúsenosť práve s módom robiť, nechám sa inšpirovať profesorom Williamsom, ktorý vysvetľuje vo svojej knihe mód byť práve na kontrastoch s módom robiť.

Opäť chcem prízvukovať, že cieľom nie je označiť mód robiť ako zlý a mód byť ako dobrý. Nie sú ani dobré, ani zlé. Vďaka módu robiť existuje aj tento blog a cela naša civilizácia vrátane tých pozitívnych stránok. Avšak často zabúdame, že naša myseľ dokáže aj niečo iné ako robiť, analyzovať, hodnotiť, porovnávať, dookola sa točiť v bludných kruhoch. Že dokáže pozorovať, všímať si, prijímať veci také, aké sú. Ak sme však uväznení v móde robiť a jeho autopilote a tento spôsob fungovania nie je vyvážený ničím iným, ľahko začneme mať problém s chronickým stresom, únavou, vyčerpaním, úzkosťami a depresivnými sklonmi. Čítať ďalej

Mám oči a začínam vidieť

clear_vision

Sedím vo vlaku a vraciam sa späť z kláštora Benediktínov v Sampore pri Zvolene. Moje srdce je plné nadšenia a radosti! Nie preto, že by som si zrazu uvedomil svoje mníšske povolanie alebo že by som zažil nejaký mystický zážitok alebo vytrženie… Nič z toho sa mi neudialo. Ale preto, že zažívam niečo nové vo svojom živote, niečo na čo možno Ježiš okrajovo myslel, keď povedal: “Majú oči a nevidia, majú uši a nepočujú…” Pretože hoci som mal oči, akoby som dlhé roky svojho života nevidel, hoci som mal uši, akoby som nepočul a hoci som mal hmat, akoby som necítil. Avšak to všetko sa začalo výrazne meniť… Čítať ďalej

Mária a Marta: Keď riešiť je problém a byť riešenie (mindfulness 6)

Mary-and-Martha

Mojou obľúbenou pasážou z Biblie je evanjeliový príbeh o tom, ako Ježiš navštívil Máriu a Martu. Boli to sestry. Mária si sadla Ježišovi k nohám a počúvala jeho slovo, kým Marta mala plno práce s obsluhou. Vyrušovalo ju, že Mária si len tak sedí a mala potrebu zasiahnuť. Povedala Ježišovi: “Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, nech mi pomôže!” Ježiš je odpovedal: ” Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci a potrebné je len jedno. Mária si vybrala lepší podiel, ktorý sa jej neodníme.” (porovnaj Lk 10, 38 – 42)

Keď čítam toto slovo, vždy je pre mňa silné. Uvedomím si, že veľmi túžim byť ako Mária, ktorá len tak bola s Ježišom, bolo jej dobre a mala pokoj. No nájdem sa práve v Marte, ktorá stále niečo robí, rieši, znepokojuje sa nad vecami, ktoré nie sú tak, ako ich chce mať ona. O podobných faktoch píše aj prof. Williams vo svojej knihe o bdelej pozornosti, keď hovorí o tom, že naša myseľ má 2 módy:

  • Mód robiť (Marta)
  • Mód byť (Mária)

Poďme sa zamyslieť nad týmito módmi, ich výhodami a vhodnosťou ich použitia na niektoré naše situácie.

Jedna myseľ – dva módy

Heart vs Mind

Mód robiť

Kliknite, ak chcete čítať viac