Tiež spíte pri modlitbe?

Poslednú dobu sa mi v mysli pripomínajú verše z Písma, kde nás Boh pozýva modliť sa. A hovorí skrze Ježiša či apoštolov, že naša modlitba potrebuje mať jednu dôležitú vlastnosť, a to je “bdelosť”. Čo znamená bdelo sa modliť a ako to máme robiť? Je vôbec nebdelá modlitba… modlitbou? Zodpovedzme si tieto otázky v tomto článku.

Boh sám vás pozýva k bdelosti

Len pár veršov, aby ste si nemysleli, že len trieskam do vetra.

 • Mk 13,37  A čo hovorím vám, hovorím všetkým: Bdejte!”
 • Mk 14,38  Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.”
 • 1Kor 16,13  Bdejte, buďte pevní vo viere, vzmužte sa, buďte statoční!
 • Ef 6,18  Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!
 • Kol 4,2  V modlitbe buďte vytrvalí; bdejte pri nej a vzdávajte vďaky!
 • 1Pt 4,7  Priblížil sa koniec všetkého. Preto buďte rozumní a bdejte na modlitbách.
 • 1Pt 5,8  Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.

Čo znamená bdelo sa modliť?

Bdelosť je jednou z najviac rozoberaných tém na tomto blogu. Po anglicky toto slovo totiž prekladáme ako “mindfulness“. Ak čítate tento blog pravidelne, s týmto pojmom ste sa už stretli. Ale čo to má spoločné s modlitbou?

Bdelosť ako stav úplnej pozornosti najjednoduchšie pochopíme v kontraste so spánkom. Keď spíme, nie sme pri vedomí a sme unášaní automaticky generovanými obrazmi, scénami, myšlienkami, emóciami – zjednodušene zvanými snami. Spánok a jeho snové a nesnové fázy sú dôležité. Problémom však je, že my sníme, aj keď sa zobudíme!

Po prebudení sme trochu viac pri vedomí, avšak väčšina z nás je naďalej unášaná automatickými podvedomím generovanými myšlienkami zaoberajúcimi sa vecami ako čo bolo a čo bude. Plánovanie, starosti, vnútorné dialógy, predstavy, dumanie… väčšina ktorých sa začína slovami “ja, môj, moja, mne, ma…” Sú to myšlienky vlastného ega, ktoré je produktom mysle a cez ktoré vnímame a interpretujeme svet vôkol seba. Ego je len moderný výraz pre “telo”, ako o ňom hovorí Pavol vo svojich listoch. A my sa nemáme modliť egom, ale v Duchu (viď verše hore).

A tak vyzerá aj naša modlitba. Prejavíme trochu vôle a začneme sa modliť a už o pár sekúnd sme myšlienkami niekde inde, pozeráme na hodinky, prehrávame si emočne nabitý rozhovor s partnerom alebo konflikt v práci, čo treba kúpiť, čo si treba zbaliť, čo treba dokončiť v práci… Sme unášanými podvedomými myšlienkami… teda spíme.

V lepšom prípade sa nám podarí udržať pozornosť na našej predstave o Bohu aspoň na chvíľu, avšak naša modlitba aj tak prúdi z ega. Hovoríme Bohu “(ja) ťa chválim, (ja) ti ďakujem, (ja) ťa prosím…” A vôbec… Hovoríme Bohu napriek tomu, že nás Ježiš upozorňoval, že to nie je uprednostňovaná forma modlitby (Mt 6,7  Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania…). Alebo máte pocit, že keď sa Ježiš celé noci modlil na osamotenom mieste, tak tam s Otcom celý čas prekvákal?

Modlíme sa, aby sme sa spájali v našom duchu s Duchom Svätým, s Bohom, s JA SOM, no modlíme sa z ega. Modlitba ako čas, kedy chceme nechať ego rozpustiť v Božej láske a vstúpiť do pravej identity, sa stáva priestorom, kde ego, naopak, rastie. No nie je to nezmysel? Máme plné ústa spočívania v Bohu, pokoja, radosti, avšak to je všetko. Plné ústa, plná hlava myšlienok, no skúsenosť veškérá žádná. Len vznešené myšlienky. A silné ego.

Moja otázka znie – je nebdelá modlitba vôbec modlitba? Ak slovo modlitba v gréckej pôvodine Biblie znie proseuche” a slová bdelosť, všímavosť a pozornosť “prosoche”, dá sa dedukovať, že v jadre spolu úzko súvisia? Pre Pavla, ktorý vyzýval k bdelej modlitbe, bolo slovo modliť sa takmer synonymom pre bdenie, pre plnú pozornosť, pre mindfulness.

Hej! Začnime sa modliť bdelo!

V časoch, keď kresťanstvo nebolo ešte náboženstvom, ale duchovou cestou Ježišových nasledovníkov, bola bdelá pozornosť a kontemplatívna modlitba jedným z primárnych spôsobov modlitby. Nie, púštni otcovia neprekvákali celý život v tichu a samote, keď boli s Bohom. Snažili sa bdieť a spočívať v Otcovej prítomnosti skrze Ježiša v Duchu Svätom. Snažili sa zjednotiť s Božou misiou v nás – vymaniť sa z otroctva ega.

V dnešnej dobe, keď si priemerný človek dokáže udržať pozornosť upriamenú na jednu vec sotva pár sekúnd, je pozvanie k bdelosti ešte naliehavejšie. Avšak táto doba má aj výhody. Sú zrazu dostupné aj všetky možné materiály a nástroje pomáhajúce na tejto ceste. Aby sme sa naučili bdelo modliť, je podľa mňa potrebné sa naučiť najprv bdieť.

Pre mňa bolo účinné učiť sa bdelosti pomocou sekulárnych nástrojov a techník. Prečo? Pretože mi boli zrozumiteľné a poskytli mi pevný návod, ako na to. Pri snahe čítať Teréziu z Avily alebo sv. Jána z Kríža som ostal len nervózny pre množstvo obrazov a prirovnaní. Zato pri čítaní profesora Williamsa z Oxfordu alebo kontemplácii pri appke Calm, mi to šlo lepšie. Poskytujú jasný, vedecky overený a zrozumiteľný návod, ako sa v tejto oblasti cvičiť. A získanú zručnosť používam v modlitebnom živote.

Neskôr som zistil, že aj v súčasnosti je mnoho autorov, ktorí hovoria a učia o bdelej modlitbe zrozumiteľným jazykom. Objavil som Johna Chapmana a jeho Listy o modlitbe, o. Thomasa Keatinga a jeho “Sústredenú modlitbu” , či o. Richarda Rohra a jeho Nahú prítomnosť.

Kto hľadá, nájde. Aj vy ste pozvaní samotným Bohom k modlitbe, spočívaniu v Ňom, k zjednoteniu s Ním. Nie k tomu byť unášaní vo vyhradený čas pre Neho automatickými procesmi vo vašej hlave – myšlienkami vášho ega.

Pár nástrojov a zdrojov

Takže začnite praktizovať. Tu ponúkam zdroje, ktoré mne pomáhajú:

V budúcom článku si povieme viac o tom, ako sa dá bdelosť trénovať pri modlitbách, ktorých bdelosť je v samotnom jadre, teda:

 • Adorácia Najsvätejšej sviatosti oltárnej
 • Lectio Divina
 • Sústredená modlitba
 • Modlitba v jazykoch
 • Príhovorná modlitba

A na záver…

…už nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna… Rim 13, 11

Reklamy

2 thoughts on “Tiež spíte pri modlitbe?

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s