Ešte nemáte ciele na rok 2017? Tu je podrobný návod, ako ich stanoviť!

Problém s novoročnými predsavzatiami

Mnoho ľudí si na Nový rok dáva novoročné predsavzatia. Veci typu:

 • Schudnúť
 • Viac čítať
 • Začať cvičiť
 • Zdravšie jesť

Aký je však problém s novoročnými predsavzatiami? Jednoducho ten, že len 8% z nich bude aj skutočne naplnených. Potvrdzujú to aj vaše skúsenosti?

Jedným zo spôsobov ako takto fatálne nezlyhať je miesto predsavzatí si stanoviť ročné ciele. Po prečítaní tohto článku vám bude jasné, prečo ciele fungujú a predsavzatia nie. Ak máte strach zo slova cieľ, môžete si slovo cieľ definovať ako efektívne stanovené, starostlivo plánované a udržované Novoročné predsavzatie.

Rok 2017 je asi tretí rok, čo som si ciele stanovil a poviem vám, veľa som sa za ten čas naučil. Jednou z lekcií z minulého roku bola skúsenosť, že ak sa človek snaží chytiť veľa zajacov naraz, nechytí nijakého. Tento rok som výrazne zmenil spôsob, ako som si ciele stanovoval. Inšpiroval som sa materiálmi od mne blízkeho mentora – Michaela Hyatta. Tu sú materiály, z ktorých som čerpal:

V ďalšom texte vám priblížim, ako prebiehal môj proces stanovovania cieľov na rok 2017 na základe doterajších skúseností a materiálov od Michaella Hyatta.

Máte napísané vaše životné poslanie?

Prvým krokom bola u mňa reflexia nad mojím životným poslaním. To obsahuje moju životnú víziu, hodnoty a princípy, ktorým verím, že ma k jej naplneniu privedú. Táto časť je dôležitá, pretože predpokladám, že túžite, aby ciele, ktoré si stanovíte, boli v krokom v smere k dosiahnutiu vašej vízie a v súlade s vašimi hodnotami.

Hovoríte, že nemáte naformulované poslanie? Nevadí, ciele si viete stanoviť napriek tomu. Avšak určite odporúčam napísať si svoje poslanie a denne si ho čítať. Ako na to? Mne pomohli 2 veci, ktoré skutočne odporúčam

Definujte si priority

Druhým a snáď najdôležitejším krokom je stanovenie si priorít na nasledujúci rok. U mňa som túto úloho zvládol tak, že som reflektoval nad rokom 2016 a zodpovedal som si otázky:

 • Za čo som vďačný celkovo a za ktoré veci z tohto roku?
 • Čo mi prinieslo najväčšiu radosť?
 • Čo som sa naučil?
 • Čo skutočne potrebujem zmeniť / urobiť v ďalšom roku?

Týmto cvičením som si vylistoval 2 zoznamy po asi 50 – 75 vecí a som prišiel na to, že najviac som vďačný, najväčšiu radosť mi prináša a najväčší zmysel vidím v oblastiach ako:

 • Proaktívne investovanie do mojich kľúčových vztahov
 • Učenie sa
 • Obohacovanie a pozitívne vplývanie na druhých
 • Oddych a hra
 • Zdravie / fitness
 • Produktivita
 • Zabezpečenie si vlastného bývania

Posledné 2 veci boli skôr odpoveďou na otázku, čo potrebujem zmeniť alebo čo ma čaká a neminie v ďalšom roku.

Je dôležité, aby priorít, ktoré si stanovíte nebolo viac ako 10. Ideálne je 5-7 s tým, že ľudia, ktorí si stanovia 5 a menej skutočne dôležitých cieľov, majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť, že ich dosiahnu. Fokus je extrémne dôležitý. Viď príšlovie “človek, čo sa snaží chytiť viacero zajacov naraz, nechytí ani jedného”. Ja som sa v roku 2016 snažil naplniť 25 cieľov. Reálne sa mi po decembrovej preformulácii podarilo splniť asi tých 7.

Okruhy života

Akékoľvek priority si stanovíte, pravdepodobne budete chcieť, aby vaše ciele adresovali 3 okruhy života, tzn. smerovali k zlepšeniu v nasledovných oblastiach

 • Okruh bytia
  • Duchovný
  • Fyzický
  • Emocionálny
  • Intelektuálny
 • Okruh vzťahov
  • Manželský
  • Sociálny
  • Rodičovský
 • Okruh činnosti
  • Pracovný
  • Finančný
  • Záujmové hobby

Ak ste niektorý z týchto 3 okruhov neadresovali, je možno vhodné vrátiť sa k vaším prioritám.

Charakteristiky správne stanovených cieľov

 • Sú napísané – potrebujete nájsť systém, do ktorého si ciele napíšete, aby ste mohli splniť nasledovnú charakteristiku
 • Sú viditeľné – Ja používam na manažment cieľov Evernote aplikáciu a systém Getting Things Done, teda určite ich vidím a plánujem nasledujúci krok 1x týždenne. Tento rok, keďže som prešiel z 25 na 7 cieľov, si ich chcem čítať každé ráno. Osobne pre vypracovanie a manžovanie cieľov používam túto šablónu od Michaela Hyatta.
 • Sú špecifické – obsahujú odpoveď na otázky kto?, koľko?, kedy?, s kým?, ako? a podobne
 • Sú merateľné – je extrémny rozdiel dať si predsavzatie “Schudnúť” a “znížiť percento telesného tuku z 20% na 15%” Jednoducho viem povedať, na koľko percent som cieľ splnil.
 • Sú viazané na konkrétny čas – určite túžite mať ciele, ktoré si viete naplánovať. Napríklad cieľ ísť na dovolenku k moru je možno vhodné naplánovať do júna, prečítať určitý počet kníh do konca roka a kúpiť byť na hypotéku do marca, pretože potom budú horšie podmienky.
 • Sú pre vás dôležité – túto podmienku naplníte tým, že si poriadne urobíte cvičenie ohľadom priorít a naozaj zistíte, čo je pre vás najdôležitejšie.
 • Sú relevantné – to znamená, že logicky vás posúvajú k tomu, čo je pre vás najdôležitejšie – dosiahnutie životnej vízie.
 • Sú náročné – ich dosiahnutie vás dostane zo zóny komfortu. Ak po ich formulovaní cítite strach zo zlyhania alebo pochybnosti, pravdepodobne ste na správnej ceste.
 • Sú realistické – ho sú náročné, je dôležité, aby boli realistické. Ja napríklad viem, že je reálne, aby som schudol pár % telesného tuku, avšak viem, že nebudem Mr. Olympia v kulturistike.

Pre mňa bolo tento rok dôležité nájsť aj synergiu v mojich cieľoch. Napríklad v oblasti učenia a obohacovania ľudí som objavil nasledovné:

 • Tým, že budem veľa čítať, aj sa naučím veľa a budem mať viac inšpirácie pre napísanie blogov
 • Tým, že budem písať viac blogov, sa viac naučím a prinesiem viac hodnoty pre ľudí, ktorí ich budú čítať. Pretože písaním blogov sa učím a získavam hlbšie pochopenie témy, o ktorej som čítal.

Plánovanie naplnenia 

Kľúčovou vecou pri stanovovaní si cieľov a rozdielom medzi cieľmi a predsavzatiami je plánovanie.

 • Predsavzatie je sen, želanie.
 • Cieľ je konkrétna, merateľná úloha, ktorá má istý počet krokov smerujúci k jej dosiahnutiu.

Teda po naformulovaní cieľov je potrebný brainstorming a určiť si, aké kroky si myslíte, že treba urobiť, aby ste cieľ naplnili. Neplánujte príliš potrebne, nasledujúce kroky sa budú pomaly odkrývať, ako budete plniť tie predtým.

Ak máte napríklad definovaný cieľ “Prečítaj 10 kníh do 31.12.2017”, nasledujúcim krokom môžete byť napr.:

 • Dočítaj knihu XY
 • Urob research a urči 10 kníh, ktoré ti môžu pomôcť v X oblastiach života
 • Urči si oblasti, v ktorých sa chceš vzdelávať

Ak si stanovíte viacero ďalších krokov a po urobení prvých zistíte, že ďalšie sú na nič, nebojte sa ich zmeniť. Ako som už písal, cesta sa bude ukazovať postupne.

Veľmi dôležité je, aby ste toho nemali naraz veľa. Ak máte 7 cieľov a z toho 4 treba splniť v prvom kvartáli a zároveň sú tie ciele náročné, pravdepodobne budete mať problém.

Buďte si vedomý temnej motivácie

Pri každom cieli mám napísaný aj zoznam vecí, prečo je pre mňa daný cieľ dôležitý. Teda moju kľúčovú motiváciu. Uvedomenie si “prečo” mi dáva silu a motiváciu robiť jednotlivé kroky k dosiahnutiu cieľa.

Rovnako mám pri každom cieli napísanú aj temnú motiváciu. Tzn. nie práve ušľachtilý dôvod, prečo chcem cieľ dosiahnuť. Napríklad pri cieli adresujúcom moje vyššie ako želané percento telesného tuku je mojou temnou motiváciou kompenzácia pocitu nedostatočnosti, snaha byť iný ako som, pretože sa cítim, že taký, aký som nestačím. Teda potreba znížiť bolesť z pocitu neprijatia a nehodnosti lásky.

Problém s temnou motiváciou je, že vlastne posilňuje točenie v bludnom kruhu. Cítim sa nedostatočný a teda riešim to tým, že odmietam seba takého, aký som a snažím sa byť niekým, o kom verím, že bude viac prijímaný. Bolí ma pocit neprijatia a tak sa neprijímam a zraňujem ešte viac.Pozor na to!

Všetky ciele, ktoré budete mať, budú mať svoje ušľachtilé dôvody a motiváciu. Avšak je dôležitý byť si vedomý, že do hry vstupuje občas aj vaše zranené ja, egoizmus, zameranosť na výkon prameniaca z nízkeho pocitu vlastnej hodnoty, sebaodmietanie a podobne. To je v poriadku. Len si treba byť toho vedomý.

Mám ešte mnoho čo napísať o tejto téme, mnoho postrehov, skúseností, nápadov a “best practises”. Avšak myslím si, že toto stačí. Je to dostatočný návod, ako si ciele stanoviť. Nezabúdajte, že ak si ich nebudete pozerať, premýšľať na ďalšími krokmi k ich naplneniu a tieto si starostlivo plánovať, budú z nich len obyčajné predsavzatia a na konci roku budete približne tam, kde teraz začínate.

Zhrnutie

 • Novoročné predsavzatia sú milé, avšak absolútne neúčinné
 • Účinné je stanoviť si ciele správnym spôsobom a následne ich pravidelne prechádzať, plánovať ďalšie kroky a vyhodnocovať

 

 

Advertisements

One thought on “Ešte nemáte ciele na rok 2017? Tu je podrobný návod, ako ich stanoviť!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s