Prečo by si mala zožrať 7 Návykov Vysoko Efektívnych Ľudí?

 

Ach, doktor Covey 🙂 Kto by ho nemiloval? Asi len tí, ktorí ho ešte nečítali. A pritom nevymyslel nič nové. Len napísal to, na čo už prišli všetky kultúry, náboženstvá a miestni mudrci do jednej knihy a usporiadal to do modelu, ktorý dáva zmysel. V tomto blogu sa dozvieš, prečo by si aj ty mal zožrať 7 Návykov Skutočne Efektívnych Ľudí 🙂 Ale naozaj… Urob to. Prosím!!!

Aj ja som jeden z vyše 25 miliónov ľudí, ktorým 7 Návykov Skutočne Efektávnych Ľudí zmenilo život. Dr. Covey je podľa mňa právom menovaný za jedného z najvplyvnejších američanov a myslím si, že v pozitívnom slova zmysle.

 Takže o čom je 7 Habits? Resp. o čom nie je? Nie je to o optimalizácii. Nie je to o tom, ako zo seba vymačkať čo najviac a žiť optimálny, nalinkovaný život. 7 Návykov je o živote. Je o živote s jasným cieľom, je o vymanení sa z bludných kruhov, je o dôležitých veciach, je o vzťahoch, manželstve, rodine, výchove detí. 7 habits je o športe, učení sa, modlitbe, je o podnikaní, vedení ľudí, komunikácii, delegovaní… O všetkom a rozhodnie nie o ničom 🙂

Steven Covey začína svoju knihu príbehom o tom, ako skúmal seba-rozvojovú literatúru od jej počiatkov v 19. storočí do dnes a zistil, že spočiatku autori písali o tom, ako naplniť svoje ciele zmenou charakteru na základe premisy “správny charakter ma dovedie do cieľa”. Neskôr, od začiatku 20. storočia začalo pribúdať kníh o zmene osobnosti, o zmene postojov, o technikách a “quick fixoch”, ktoré využívame, aby sme dosiahli svoje ciele. Charakter pritom ostáva nezmenený. A tieto knihy začali prevažovať nad tými o zmene charakteru. Prístup zvonka dnu (outside-in) začal prevažovať nad prístupom zvnútra von (inside-out). A 7 habits je práve o prístupe zvnútra von, o osvojení si účinných návykov založených na miléniami overených princípoch, ktoré majú moc zmeniť náš charakter a doviesť násť do cieľa, ktorý sme si vybrali.

Covey pojednáva o percepcii, vnímaní. Hovorí, že obaja sa môžeme pozerať na to isté, avšak tým, že máme inú životnú skúsenosť, vidíme každý niečo iné. Mne oblak pripomína netopiera, tebe ten istý môže pripomínať kravu. A to je OK.

Hovorí o tom, že všetci chceme dôjsť v živote do cieľa, avšak máme mnohokrát nesprávnu mapu. Cestujeme do Paríža, avšak naše GPS má nahrané len mapy Číny. A to je neefektívne. Covey teda hovorí o tom, že aby sme žili učinne, efektívne, potrebujeme spoznať a žiť podľa efektívnych princípov a držať sa ich. Ich dodržiavaním, pretože fungujú vždy, ideme podľa mapy, ktorá nás do cieľa dovedie. Aj keď nejaký “quick-fix” by to urobil rýchlejšie, v dlhom období nás do cieľa nedovedie. Tieto princípy integroval do každého zo 7 Návykov. Ide o princípy ako zodpovednosť, čestnosť, úprimnosť, integrita, dobroprajnosť atď.

7 Habits je rozdelených 3 častí.

  • Osobné víťazstvo
  • Verejné víťazstvo
  • Neustále zlepšovanie sa
Osobné víťazstvo je o princípe, že ak chcem byť efektívny v realite, kde potrebujem spolupracovať s inými v súkromných a pracovných vzťahoch, potrebujem najprv upratať seba a svoj život. Najprv ja potrebujem byť efektívny, aby som bol čo najväčším prínosom pre svet. Najprv ja potrebujem byť nezávislý (independent), aby som mohol prispieť do “interdependent” sveta.
Prvé 3 Návyky teda hovoria o princípoch osobnej premeny, premeny toho, ako ja vnímam, fungujem, pracujem, prežívam. A ide o tieto 3:
  • Návyk proaktivity, kde princípom je zodpovednosť, slobodná vôľa a seba-uvedomenie. Proaktivita je opak reaktivity. Reaktívny som, ak v živote reagujem na podnety. Robím prácu, ktorú som si nevybral, žijem s ľuďmi, ktorých som si nevybral a reagujem na situácie spôsobmi, ktoré neskôr ľutujem. Proaktívny som, ak v živote odpovedám vedome na podnety, ak prevezmem zodpovednosť za to, kde práve som, čo robím, čo sa vo mne deje a uvedomím si, že to, čo prežívam je výsledkom MOJICH rozhodnutí – vedomých či nevedomých. Ak chcem niekoho obviniť z mojej mizérie, som to LEN JA.  A ak to chcem inak, JA som zodpovedny za zmenu. JA sa budem vykazovať zo svojho života. JA som dospelý. Ja riadim svoj život a ak nie ja, tak JA som odovzdal kormidlo niekomu inému.
  • Návyk 2 hovorí o tom, že efektívni ľudia začínajú s výsledkom v mysli (begin with end in mind). Kapitola pojednáva o životnom poslaní. O tom, čo v živote naozaj chcem, mojej vízii, a aj o princípoch, ktorým verím, že ma tam dostanú. Využíva princípy proaktivity a pripája k nim danosť imaginácie, vizualizácie, ktoré mi pomôžu definovať moju víziu a danosť svedomia, ktoré ma odkazuje na hodnoty, ktorými sa riadim. Ideálnym výsledkom po prečítaní 2. návyku je napísanie si vlastného životného poslania, ktoré v sebe obsahuje životnú víziu, hodnoty a princípy, ktorými sa chcem dopracovať k jej naplneniu. Ja ešte napíšem blog o tom, aké benefity prinieslo napísanie si poslania do môjho života. Kúpil som si a prečítal aj Coveyho knihu “How to develop you personal mission statement”. Avšak myslím si, že nebolo v tej knihe nič esenciálne, čo by nerozobral aj v kapitole.
  • 3. Návyk – efektívni ľudia dávajú dôležitým veciam prvé miesto. Ak som prevzal zodpovednosť za svoj život, viem, kde chcem skončiť a viem, ako sa tam dostať, potrebujem si zorganizovať svoj osobný, pracovný a rodinný život tak, aby sa mi to podarilo. Všetko, čo robíme má istú mieru dôležitosti a urgencie.  Dôležité a urgentné veci netreba plánovať, tým venujeme najväčšiu pozornosť automaticky, nedôležité a urgentné a nedôležité a neurgentné treba čo najviac eliminovať a odporúča venovať pozornosť plánovaniu dôležitých neurgentných vecí ako čas s rodinou, prácou na dlhodobých cieľoch a vízii, šport, relax, vzdelávanie a pod. Pretože tieto máme tendenciu dávať do úzadiu a sú kľúčové pre naplnenie našej vízie a cieľov. Ale toto som napísal naozaj extrémne zjednodušenie. Covey napísal neskôr o tomto návyku celú samostatnú knihu – First Things First.
Ďalšie 3 návyky hovoria o princípoch a návykoch verejného víťazstva, že ak zvládnem manažovať seba samého, som schopnejší fungovať v realite vzájomnej previazanosti (interdependence). Pozor, je to niečo výrazné iné ako spoluzávislosť (co-dependence), ktorá môže byť skutočne patologická!
Covey najprv definuje princíp emocionálneho bankového konta, na základe ktorého fungujú naše vzťahy. A naše skutky voči iným ľuďom majú dopad buď ako vklad do tohto konta alebo výber z neho. Ak je učet voči danej osobe prečerpaný, vzťah troskotá. Princíp je univerzálny a platí pre rôzne typy vzťahov medzi fyzickými a právnickými osobami.
  • 4. Návyk – zmýšľanie win-win. Pre dosiahnutie efektívnych riešení vo vzájomne previazanej realite Covey navrhuje zaviazať sa k hľadaniu vzájomne prospešných riešení. Princípom tohto návyku je mentalita hojnosti, dostatku pre každého, dobroprajnosti a spoločného dobra. Ak sa nevieme dohodnúť, máme protichodné alebo rozličné potreby, hľadajme spolu 3. alternatívu. Tretia alternatíva je aj názov Coveyho samostatnej knihy na túto tému, kde ide viac do hĺbky.
  • 5. Návyk – Efektívni ľudia sa najprv snažia porozumieť iným, potom aby im bolo porozumené. Tento návyk je o princípoch empatického načúvania, ktoré samo o sebe je spravidla veľkým vkladom do emocionálneho bankového konta. Píše o argumentoch, prečo je dôležité najprv porozumieť druhým, čo je empatická komunikácia, čo nie je a čo nám v nej bráni. Hovorí, že rovnako dôležité je, aby sme sa mi snažili byť pochopení, avšak ak chceme byť efektívni vo vzájomných situáciach s inými, dôležité je poradie. Najprv významne vložiť na emocionálny bankový účet a potom s odvahou vyjadriť seba a potom v zmysle win-win hľadať vzájomne prospešné riešenie.
  • 6. Návýk hovorí, že efektívni ľudia hľadajú synergiu. Základné princípy sú rešpekt voči odlišnosti, otvorenosť a kreativita. Covey argumentuje, že práve na prvý pohľad náročné podmienky, odlišnosť názorov, vnímania a pod. môžu viesť ku kreatívnym riešeniam a že moje 1 a tvoje 1 spolu nemusia dať len 2 ale 4, 8, 64 alebo 2 000 000 🙂
7. návyk – Efektívni ľudia si brúsia sekeru. Covey hovorí, že ak chceme byť dlhodobo efektívni, potrebujeme investovať čas do obnovenia našich zdrojov – fyzických, duševných, duchovných a sociálnych. Toto nám dodáva potrebný synergický efekt, aby sme efektívne mohli praktizovať zvyšných 6 návykov. O tejto téme som písal viac v samostatnom blogu.
Prečo si myslím, že potrebuješ zožrať túto knihu? Pretože celý čas, ako som ju čítal, som bol uchvátený! Covey tam šiel do hĺbky, pomenúval princípy, dával príklady zo svojho života, rodiny, biznisu a ja som si hovoril: “toto je taká múdrosť, toto chcem…” Som presvedčený, že keby každý čítal túto knihu a aspoň trochu sa ju úprimne snažil aplikovať, svet by bol lepším miestom pre život.
Ak si nečítala túto knihu, prosím, kúp si ju, požičaj alebo akýmkoľvek spôsobom zaobstaraj, prečítaj a skús aplikovať. Prosím, pre dobro tohto sveta, urob to! Ďakujem.

Otázka na záver:
Lajkli ste už Facebook stránku našej komunity Žijem v prítomnosti? Ak nie, je možné to zmeniť dvoma klikmi 🙂

Tu je zoznam mojich nanajvstevovanejsich blogov:

Bola preložená aj kniha od oxfordského profesora M.  Williamsa do slovenčiny a dá sa kúpiť napr. v Martinuse:

http://www.martinus.sk/?uItem=208400

Reklamy

2 thoughts on “Prečo by si mala zožrať 7 Návykov Vysoko Efektívnych Ľudí?

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s